Concertpodium

Secundair wordt de kerk verhuurd voor concerten, vanwege de heldere akoestiek. 

Concerten vinden in de regel op zaterdagavond plaats.

Voorwaarde voor huur is het houden aan een ondertekenende huurovereenkomst.

Het beheren van de kerkruimte gebeurt op vrijwillige basis.

Voor een reservering staan de gegevens onder Contact.