Grafzerken

 

Na het verwijderen van de houten vloer tijdens de restauratie van 1999 bleek dat het middenpad van de kerk verstevigd was met zevenentwintig grafzerken.  Een groot deel ervan was ongebruikt.

De meest bijzondere steen is zichtbaar gebleven. Hierop stond een Latijnse tekst en was van predikant Andreas Straetman. De steen bestond uit twee delen en lag bij de verhoging van het koor. Het tweede lager gelegen deel was van zijn echtgenote Elsien Staetman.

Andreas Straetman was predikant in Zuidwolde vanaf 1610. Daarvoor had hij in Saaksumhuizen en Mensingeweer gestaan.  Opvallend is dat predikant Straetman ook als pastoor aangeduid wordt, terwijl de overgang van  katholieke naar de protestantse eredienst al een kleine veertig jaar eerder had plaatsgevonden. 

De Latijnse tekst luidt:
IN CHRISTO VIXI PER CHRISTO MORTE RESVRGAM QVI MIHI COELORVM GAVDIA SVMMA DABIT VIVITE FOELICES NATI SIMVL OPTIMA CONIVX SORS EADEM DONEC IVSSIT ABIRE DOMVM
Vertaald:
In Christus heb ik geleefd. Door Christus, die mij de hoogste vreugden der hemelen zal geven, zal ik uit de dood herrijzen. Leeft gelukkig voort, kinderen en ook allerliefste echtgenote, totdat hetzelfde lot u heeft opgedragen naar het (hemelse) huis te gaan.