Huren

De doelstelling van de plaatselijke commissie van SOGK Zuidwolde:  

De kerk wordt primair gebruikt voor kerkdiensten. Ander gebruik van de kerk moet met dit beginsel overeenstemmen.
Kerkelijke bevestiging voor een huwelijk en begrafenissen vinden uitsluitend in deze kerk plaats, wanneer er sprake is van een nauwe band met kerkelijk Zuidwolde.

Secundair wordt de kerk verhuurd voor concerten, vanwege de heldere akoestiek. Concerten vinden in de regel op zaterdagavond plaats.