Orgelbouw

1669 Het eerste orgel werd geplaatst en na 100 jaar dienst afgeschreven.

1817  Een nieuw orgel werd geïnstalleerd door N.A. Lohman & zonen. Waarschijnlijk werd wat pijpwerk van het vorige orgel gebruikt. Het  houtsnijwerk van het Lohman orgel was van de hand van Mattaeus Walles, die 17 jan. 1817 overleed. Het honorarium maakte Lohman over aan de weduwe van Walles “voor het leveren van het beeldhouwwerk aan ’t orgel van Zuidwolde van wegens de pijpstukken en rozetten de zietvleugels en ’t stuk in de midden gebeeldhouwd”.Het orgel werd opgeleverd als een één klaviers instrument met acht stemmen, voorzien van aangehangen pedaal. 

1836  Het orgel werd door Lohmans zonen G.W. en H.B. Lohman uitgebreid met een mauaalkoppel, afsluiting en aangehangen pedaal. Verder werd het bovenwerk uitgebreid met zes stemmen.

1895 Jan Doornbos moderniseerde het orgel en verhoogde de kast. Dit kon doordat tijdens de laatste restauratie de vlakke balkenzolder vervangen was door een stucgewelf. Tevens was de galerij 4 meter vergroot, waardoor het orgel verder naar voren kon worden geplaatst. De manuaal koppel werd ongedaan gemaakt. De spaanbalgen vervangen door een magazijnbalg.

1980 Mense Ruiter Orgelmakers BV repareert het orgel. Houten Bourdonpijpen worden hierbij verwijderd.

maart 2009 – mei 2010  Mense Ruiter Orgelmakers BV voert een totale restauratie uit van een subsidie van het Rijk voor achterstallig onderhoud en aanvullende financiële bijdragen oa van Stichting Oude Groninger Kerken, Gemeente Bedum, andere fondsen en acties van de plaatselijke commissie van Zuidwolde. Zie ook www.menseruiter.nl

Uitspraken:

Rijksadviseur: "Het doel van de restauratie is het handhaven van het bestaande instrument. Het orgel heeft een frisse en intensieve klank. De 'klarinet' wordt gehandhaafd. De 'trompet' wordt gereconstrueerd naar 1895. Door het terugplaatsen van de 'Bourdon 16 voet' krijgt het orgel een klassieke uitstraling met een omvloerste klank. " ( rapport voor toezegging Rijkssubsidie)  

Wethouder Stoffer Jan Haan van Bedum over de Rijkssubsidie: "Dit is een fantastische opsteker! Hiermee is het voortbestaan van een uniek monument-in-een-monument zeker gesteld. Zonder de subsidie zou het eeuwenoude instrument voor het nageslacht verloren zijn gegaan. Dat zou eeuwig zonde zijn geweest. We hebben in Groningen een uniek historisch kerkorgelbestand en dat in de kerk van Zuidwolde behoort tot de topstukken. Dat topstuk is nu gered!" (Persbericht SOGK, 13 juni 2008) 

Orgelmaker en –speler Dolf Tamminga: “Voor een orgel uit die tijd zijn de klanken bijzonder fraai, maar het geluid wordt straks nog mooier. ” (Dagblad van het Noorden, 17 juni 2008)

Jan Veldkamp (orgelmaker) : "De 'trompet 8' van het hoofdwerk wordt vervangen door een kopie van een ander Lohman orgel. Die klank heeft meer boventoon, het klinkt briljanter. En klank is eigenlijk alles waar het om draait." (Noorderkrant, 22 april 2009)